O PROMISE

PROMISE je veliki istraživački projekt koji financira Europska Unija. Projekt je započeo u svibnju 2016. godine i trajat će do travnja 2019. godine uz suradnju 12 istraživačkih institucija (iz Estonije, Finske, Hrvatske, Italije, Njemačke, Portugala, Slovačke, Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva).

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta PROMISE jest istražiti ulogu mladih ljudi u oblikovanju društva; prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Mladi su ljudi često začetnici društvenih, kulturalnih i političkih inovacija, motivirani energijom i kreativnošću ali i frustriranošću i nezadovoljstvom zbog izazova s kojima se suočavaju. U PROMISE projektu istražit će se reakcije mladih ljudi na te izazove, te utvrditi kako moguće negativne reakcije mladih promijeniti u pozitivna društvena postignuća. Kroz razumijevanje iskustava, vrijednosti i stavova mladih u Europi PROMISE će doći do izvora barijera i mogućnosti za društvenu uključenost mladih.

Two young people looking out to sea

Projekt PROMISE posebice se usmjerava na mlade “u sukobu” s autoritetima i društvenim normama. Na takve se mlade često gleda kao na problematične u pogledu pozitivne društvene uključenosti, jer često izazivaju negativne pa i kažnjavajuće reakcije autoriteta, što pojačava njihovu marginalizaciju i stigmatizaciju. Negativne posljedice stigme i marginalizacije dodatno smanjuju prilike za pozitivnu uključenost mladih u društvene akcije te veliki dio kreativnost, inovacija i energije mladih nije u smjeru pozitivnih društvenih promjena. U projektu PROMISE vjerujemo da su mladi „u sukobu“ potencijal za promjenu te da zaslužuju posebnu pažnju javnih politika i stručnjaka.

U projektu će se koristiti kvantitativni i kvalitativni pristup i metode; prikupljanjem kvantitativnih podataka istražit će se razlike u stavovima i ponašanju mladih u različitim zemljama, dok će se etnografskim istraživanjima i istraživačkim metodama uz sudjelovanje samih mladih, pobliže istražiti njihova uključenost i inovacije među mladima. U tom smislu cilj je projekta PROMISE uključiti mlade omogućujući im sudjelovanje u određivanju prioriteta, dokumentiranju svoje situacije te artikuliranju svojih potreba.

Projekt financira iz Programa za istraživanje i inovaciju Obzor 2020 Europske Komisije temeljem ugovora br. 693221. Projekt traje tri godine, od svibnja 2016. do travnja 2019. godine.

European Commission logo