PROMISE’i kohta

Edendades noorte kaasatust ja sotsiaalset hõivatust (PROMISE) on uus suuremahuline Euroopa Ühenduse poolt rahastatud uurimisprojekt, mis kestab maist 2016 aprillini 2019 ja hõlmab 12 partnerasutust Eestis, Soomes, Saksamaal, Itaalias, Portugalis, Slovakkias, Hispaanias, Venemaal, Horvaatias ja Ühendkuningriikides.

Projekti eesmärk

PROMISE keskendub täpsemalt noortele, kes on „konfliktis“ autoriteetidega, ja seeläbi sageli ka sotsiaalsete normidega. Selliseid „konfliktis noori“ nähakse kõige probleemsematena positiivse sotsiaalse hõivatuse mõttes, millele võimuesindajad vastavad sageli negatiivselt ja karistuslikult. See omakorda suurendab sääraste noorte marginaalsust ja stigmatiseeritust. Stigma ja marginaliseerituse negatiivsed mõjud vähendavad võimalust, et noored sotsiaalses tegevuses positiivselt kaasa lööks, ja lõpptulemusena läheb kaotsi palju loovust, innovaatilisust ja energiat, mis sellistes gruppides leidub ja mida võiks rakendada positiivsesse sotsiaalsesse muutusesse.

Two young people looking out to sea

PROMISE projekt lähtub veendumusest, et konfliktis noored peidavad endas olulisi võimalusi muutusteks ja peaksid seega olema ühiskonda korraldavate struktuuride tähelepanu keskmes positiivsel, mitte negatiivsel moel.

Erinevaid meetodeid kasutades kogub projekt kvantitatiivseid andmeid uurimaks erinevusi noore hoiakutes ja käitumises üle Euroopa ning rakendab etnograafilisi ja osalevaid uurimismeetodeid, et lähemalt vaadelda noorte kaasahaaratust ja innovaatilisust. PROMISE püüdleb noorte kaasahaaratuse poole üle Euroopa ning võimaldab neil sõnastada eesmärke, dokumenteerib nende olukorda ning sõnastab nende vajadusi.

Projekti rahastab Euroopa Komisjoni Horizon 2020 Uuenduste ja Innovatsioonide Programm, grandileping nr 693221. Programm kestab kolm aastat alates 2016. aasta maist 2019. aasta aprillini.

European Commission logo